Jakie są najistotniejsze problemy UE?

28 listopada 2017 - 2 minutes read

Za najważniejsze problemy w dyskusji o UE uważam:

Brak solidarności europejskiej

Przede wszystkim opozycja często traktuje Unię taką jaka była w 2004 roku. Nie ma już solidarności europejskiej, każdy ciągnie w swoją stronę, ustępuje o tyle o ile napięcie struny przestanie mu się już opłacać.

Brak równowagi

Zachwiana jest równowaga – podmiotowość mniejszych, a hegemonia Niemiec (wystarczy poczytać takich Niemców jak Habermas czy Urlike Guerot). Francja za wszelką cenę chce podłączyć się pod Niemcy i bynajmniej nie o interes UE tu chodzi.

Ideologicznie daleko

UE dla Polski i Nowej Europy to zdecydowanie bardziej pomysł geopolityczny niż ideologiczny. Stąd bierze się pozorność dyskusji i przypisywanie nam antyeuropejskich postaw.

USA czy UE?

Łagodzenie dylematów „mama czy tata?” czyli Angela Merkel czy Donald Trump. USA może i się oddala od Europy (bardziej nawet tej Starej Europy) i gra na napięciach wewnątrz UE, ale jednocześnie pozostaje jedynym prawdziwym gwarantem bezpieczeństwa militarnego.

Bezpieczeństwo militarne

Czy upodmiotowienie militarne Unii Europejskiej to pomysł na obronę czy wzmocnienie przemysłu obronnego m.in. Francji? I czy gdyby doszło co do czego, to Niemcy i Francja będą umierać za Gdańsk i Kłajpedę? Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie historyczne, możemy spodziewać się potraktowania przez największe kraje UE jako „strefy zgniotu”.

Suwerenność

Na ile realizacja koncepcji federalistycznych (także powolna, pełzająca) musi oznaczać ograniczenie demokracji w krajach mniejszych i ich możliwości regulowania chociażby spraw światopoglądowych.