14 pomysłów
dla Polski

14 pomysłów
dla Wrocławia

Demografia

Musimy odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania. Jakie rozwiązania służyć będą zwiększeniu liczby rodzących się dzieci? Skąd weźmiemy na to pieniądze? Jak przyczynimy się do zwiększenia stabilności finansowej młodych małżeństw?

Komunikacja z metropoliami

Połączmy Wrocław z innymi metropoliami. Bez łatwej dostępności nie ma atrakcyjności. W najbliższych latach trzeba mocno zabiegać o poprawę jakości autostrady do Berlina oraz o linii kolejowych w kierunkach Warszawy, Pragi i Drezna.  

Polska dla młodych

Jak ułatwić im wejście na rynek pracy i umożliwić awans społeczny? Jak zagwarantować uczciwość konkursów na różne stanowiska? Jak zreformować obecny system szkolnictwa wyższego, który produkuje tak wielu bezrobotnych? W jaki sposób odejść od „modelu deweloperskiego” (nieruchomość na własność i wieloletni kredyt) na rzecz wynajmowania tanich mieszkań?

Kolej aglomeracyjna

Pośrednio zwiększająca wielkość Wrocławia, rozwijająca tym samym rynek pracy, zyskowność inwestycji usługowych, sportowych, kulturowych, a także  umożliwiająca ratowanie małych miasteczek wokół Wrocławia poprzez zapewnienie im łączności z metropolią.

Deregulacja prawa

Jest ono dziś tak skomplikowane, że nie wiemy nawet, kiedy je łamiemy. Mimo konieczności dostosowania się do przeregulowanych norm europejskich, prawo powinno być logiczne, zrozumiałe i krótkie. Deregulacja zaś musi dotyczyć przede wszystkim działalności gospodarczej. Bezwzględnego ograniczenia wymaga „papierologia”, charakterystyczna dla polskiej oświaty i służby zdrowia.

Sprawniejsze MPK

To najważniejsze oczekiwanie mieszkańców. Uważam też, że należy zacząć rozmawiać o co najmniej 2-3 kilometrowej podziemnej linii w centrum miasta.  

Uproszczenie i obniżenie podatków

Tylko w ten sposób zwiększymy konkurencyjność polskiej gospodarki, przyciągniemy do kraju inwestycje i polskich emigrantów. Na pewno trzeba zlikwidować podatki, których pobór jest droższy niż zyski z nich. 

Innowacyjne inwestycje

Walczymy już nie tyle z bezrobociem (we Wrocławiu jest jedno z najniższych w Polsce), a o wysokie pensje. Trzeba dalej konsekwentnie stawiać na takie przedsięwzięcia, jak centrum EIT+ i Wrocławski Park Technologiczny.

Zróżnicowanie dostaw energii

W najbliższych latach musimy rozpocząć budowę elektrowni atomowej. Być może dla bezpieczeństwa energetycznego, powinniśmy dołożyć starań, aby w okresie niskiej ceny węgla utrzymać polskie kopalnie. Potrzebujemy też dobrego programu modernizacji sieci przesyłowej.  

Studenci

Wobec negatywnych tendencji demograficznych musimy utrzymać obecną liczbę studentów, poprzez atrakcyjność miasta dla młodych i poprzez promocje – ściąganie studentów spoza naszego województwa.

Reforma polskiego sądownictwa

Sądowne egzekwowanie długu to w Polsce 2-3 lata, w wielu krajach 2-3 miesiące. W USA proces po zamachu w Bostonie trwał 2 lata. W Polsce odpowiedzialnych za zabójstwo w kopalni Wujek sądzimy już 25 lat.  

Wielkie wydarzenia

Mimo ich krytyki, uważam, że duże wydarzenia kulturalne i sportowe to fundament budowania dobrej marki Wrocławia za granicą. A tylko z dobrą marką można skutecznie przyciągać studentów inwestycje.

Zdrowie

Jak w ramach środków, którymi dysponujemy, usprawnić funkcjonowanie szpitali i przychodni. W jaki sposób, z myślą o ograniczeniu późniejszych kosztów, zwiększyć środki na profilaktykę i rehabilitację?

Edukacja

Trzeba uzupełnić sieć przedszkoli i szkół na nowych osiedlach mieszkaniowych We wszystkich typach szkół osiągnąć co najmniej drugie miejsce w Polsce w wynikach nauczania. A jesteśmy bardzo blisko tego celu.

System pomocy społecznej

W jaki sposób skonstruować go tak, by pomagać naprawdę potrzebującym, a nie najsprytniejszym, często bogatszym, dzięki działaniu w szarej strefie. Koniecznie jest powiązanie części pomocy socjalnej z choćby minimalnymi obowiązkami.

Kultura

Utrzymanie ambitnej oferty kulturalnej dla wrocławian i turystów. Wygranie roku Europejskiej Stolicy Kultury dla wrocławian w Polsce i Europie.

Oświata i nauka

Nie wiemy, jakiemu celowi dziś służą. Jak sprawić, by zaczęły one pobudzać rozwój ludzi i przemysłu? Czy wszechobecne testy nie niszczą istoty polskiej szkoły. 

Rewitalizacja

Jeden z najdroższych i najtrudniejszych obok komunikacji, problemów miasta. Przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności miasta na zewnątrz oraz, tak jak udało się na Nadodrzu, do zbudowania osiedlowej tożsamości wrocławian.  

Polityka historyczna

Wprowadzenie kompleksowej i przemyślanej polityki historycznej, walczącej o dobry wizerunek Polski za granicą oraz budującej wśród nas dumę z naszej historii – również tej z ostatnich 25 lat – między innymi dzięki przywróceniu znaczenia lekcji historii w szkołach

Ekologia

Zdrowe powietrze, finansowanie zamiany pieców na ciepło sieciowe. Stopniowe ograniczanie ruchu samochodowego w centrum, również dzięki obwodnicom, sprawnemu MPK i przesiadaniu się wrocławian na rowery. 

Polityka zagraniczna

Zbyt ważna na walkę partyjną. Konieczny konsensus. Autonomiczna w stosunku do silniejszych partnerów (Niemcy). Uważam, że powinniśmy tworzyć skuteczny blok państw Europy Środkowo-Wschodniej. Straciliśmy ostatnie lata.

Rekreacja

Zmieniamy nawyki spędzania czasu wolnego, ofertą miasta powinny być nowe ścieżki rowerowe, większa dbałość o zieleń miejską, poszerzenie bazy sportowej, fitnessy, siłownie plenerowe, boiska

Polskie inicjatywy w NATO

Znalezienie pieniędzy na unowocześnienie polskiej armii i odtworzenie obrony cywilnej. 

Polityka mieszkalna

Tanie mieszkania na wynajem – wspomaganie ich budowy jako wsparcie nie tylko dla młodych.

Emigracja do Polski

Debata nad przyjęciem muzułmanów, czy można uniknąć późniejszych problemów Europy zachodniej? Repatriacja. Otwartość na migrantów ze wschodu.

Nowi wrocławianie

Młodzi rodzice muszą mieć łatwiej niż gdziekolwiek indziej. M.in. poprzez dostępność przedszkoli i żłobków. Atrakcyjność Wrocławia ma przyciągać nowych mieszkańców: miejsca pracy, oferta czasu wolnego. 

 

Zmiany ustrojowe

Zmiana konstytucji, JOWy lub system mieszany, inicjatywy obywatelskie (referenda), ograniczenie biurokracji.

Uzupełnianie miasta

Zagospodarowanie terenów „czekających” (między Sky Tower a hotelem Wrocław, okolice Stadionu Miejskiego), jako dopełnienie rewitalizacji.