Szanowni Państwo!

Przez 25 lat zbierałem doświadczenia jako wrocławski samorządowiec i polityk. Byłem radnym i przewodniczącym rady miejskiej Wrocławia, a jako wiceprezydent miasta w latach 2001 - 2011 zajmowałem się polityką zdrowotną, opieką społeczną, edukacją i kulturą. Obecnie sprawuje mandat Senatora RP zasiadając w komisjach: "Spraw Zagranicznych" oraz "Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej".

Staram się, by dzięki mądremu stanowieniu prawa państwowego praca samorządowców była bardziej efektywna, łatwiejsza i lepiej służyła Polakom.
Zapraszam, by na bieżąco śledzić moją działalność na stronie i w mediach społecznościowych.

Jarosław Obremski

Videoblog Jarosława Obremskiego

Polska potrzebuje poważnej debaty. Przed nami bez wątpienia trudne lata po roku 2020 – z licznymi kłopotami na rynku pracy, niewydolnością ZUS-u wobec zapaści demograficznej i końcem dotacji z Unii Europejskiej. W najbliższym czasie musimy uczciwie porozmawiać o przyszłości. W formie wideobloga chciałbym Państwu przedstawić 14 mym zdaniem najważniejszych kwestii, z którymi jako Polacy będziemy musieli się skonfrontować najbliższych latach.

zobacz więcej

Historia, życiorys <br /> sylwetka i osiągnięcia
JAROSŁAW OBREMSKI

Historia, życiorys
sylwetka i osiągnięcia

Wrocławski samorządowiec i polityk. Radny i przewodniczący rady miejskiej Wrocławia, wiceprezydent miasta. Obecnie Senator RP.

zobacz więcej
Strategia, misja <br /> wartości i przekonania
WIZJA

Strategia, misja
wartości i przekonania

Konstruktywne pomysły na rozwój Polski i Wrocławia. Proponuje rzetelną debatę o przyszłości naszego miasta i państwa.

zobacz więcej

20.12

Polska ma największe dysproporcje dochodów w UE. Dane za 2014. Podaje Foral za Eurostat.

See more premium WordPress themes by TommusRhodus